Assalamu alaikum. Selamat datang di blog pribadi saya. Silakan ambil apa yang menurut anda baik dan abaikan apa yang menurut anda salah. Sebuah kebahagiaan bagi saya bila anda bersedia menulis komentar, respon, kritik dan masukan untuk perbaikan yang lebih baik. Terima kasih.

Hikmah

Tuesday, March 3, 2009

Urip Kuwi Mung kaya Mampir Ngombe

[- Demak, 3 Maret 2009, 15.15 -]

"Urip iku mung kaya mampir ngombe". Dulur mesthi wis tahu krungu sanepan iku. Yen durung ya kebangeten, to. Kaya ora tahu ngrungoake ceramah wae.

Yen dipikir-pikir ya pancene bener. Jenenge wae mampir, ya mesthi bakale mulih menyang asale. Lak iya to ? Lha opo arep nginep nang kono ? Opo pengen disemprot karo sing nduwe omah ? Wis diwenehi ngombe, njaluk liyane. Kuwi jenenge " diwenehi ati, ngrogoh rempelo".

Ya kaya ngono iku kahanane manungsa. Pengene urip teruuuus nang donya. Cara berpikir sing kaya ngene iki uga sing nyebabake manungsa lali karo asale. Sing nduwe jabatan, gumedhene ora karuan. Sing sugih, kikire ora jamak. Sing bagus lan ayu, padha kemlelet melat melet. Rak ya rusak to ?
Ora percaya ? Lha kae delengen nang tipi, e salah, tivi. Wis pirang gundhul anggota dewan sing di krangkeng gara-gara korupsi. Kabar terakhir, ana anggota dewan ketangkep KPK gara-gara nrima gratifikasi soal bandara lan dermaga nang Indonesia Timur. Jumlahe ora sithik, 90 ewu US dollar. Jajal itungen pirang rupiah iku ? Padahal ora suwe para pimpinan partai nandatangani komitmen anti korupsi. Jebule ... nggedabussss .... Kecuali siji partai sing ora tahu gelem nampa. Yen kapeksa nampa ya mesthi langsung disetorke KPK. Total 1,9 M dibalekake. Apa ora huueebat ....? Partai opo kuwi, yo rahasia to, mengko dikira kampanye. PNS, je ...

Ya iku sing diarani keblinger ...

Mangka saka iku dulur, nang ngendi enggon, sing jenenge banda, wanita, tahta iku nyamari yen ora ati-ati. Iku ngono kaya banyu omben sing kudu diombe salumrahe. Ora kena akeh. Yen akeh-akeh, iso plempoken wetenge. Tur ngono iku banyu njaluk.

Dhawuhe Gusti Pangeran nang Quran surat Ali Imran 14 sing artine, "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."
Wadhuh, dadi kelingan singire mbiyen jamane ngaji nang kampung,
Pirang tahun lawase nang ndonya iki
Elingana yen sira bakale mati
Sangu mati dudu emas raja brana
Nanging iman serta amal kang utama
Agama Islam agama suci
ora bisa ngaji awake rugi
Rugi ndonya ora dadi apa
Rugi akhirat bakal cilaka
Muga manfaat. Amin.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...